MEDAL - SP Dłutów

Przejdź do treści
MEDAL OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ DLA NASZEJ SZKOŁY
Dnia 9 września 2014 r. w naszej szkole miała miejsce doniosła uroczystość. Szkoła otrzymała złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Uhonorowani zostali również Dyrektor p. Danuta Syryczyńska i nauczyciel p. Andrzej Oset - otrzymali srebrne Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Szkoła i nauczyciele zostali wyróżnieni za zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej, krzewienie patriotyzmu oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami, szczególnie za pielęgnowanie pamięci o lotnikach, którzy w 1939 roku bronili naszego nieba.

Na uroczystość przybyli: Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa p. Andrzej Cewiński, który reprezentował Wojewodę Łódzkiego; Sekretarz Województwa Łódzkiego p. Jakub Mielczarek - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Łódzki Wicekurator Oświaty p. Konrad Czyżyński; Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łodzi płk Franciszek Piecuch; Prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Lotników Ziemi Łódzkiej ppłk pilot Tadeusz Krzyżanowski; Prezes Koła nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego starszy chorąży sztabowy marynarki Zenon Pawłowski; Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego p. Gabriela Wennę-Błażyńska i p. Michalina Goss; Wójt Gminy Dłutów p. Grażyna Maślanka-Olczyk; Ksiądz Proboszcz Parafii Dłutów Wiesław Koper; Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłutowie druh Jerzy Cieślak; Prezes Koła Ligi Kobiet Polskich w Dłutowie p. Danuta Frankiewicz; Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Dłutów p. Krystyna Wlazeł; Redaktora Naczelny Kroniki Gminy Dłutów p. Krzysztof Ochnicki; Dyrektor Gimnazjum w Dłutowie p. Joanna Malinowska; Panie Barbara Szymańska i Ewa Mokulska, które przed ponad 30 laty odnalazły rodziny lotników spoczywających na miejscowym cmentarzu i od których wszystko się zaczęło; Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dłutowie; nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Po powitaniu wszystkich p. Dyrektor przekazała głos p. płk Franciszkowi Piecuchowi Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łodzi, który w pięknym wystąpieniu uzasadnił wyróżnienie szkoły i nauczycieli Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. To właśnie Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Łodzi wystąpił z wnioskiem o nadanie tego medalu.

Następnie sztandar szkoły i nauczycieli odznaczył Sekretarz Województwa Łódzkiego p. Jakub Mielczarek - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa p. Andrzej Cewiński.

Po dekoracji głos zabrali Sekretarz Województwa Łódzkiego p. Jakub Mielczarek oraz Łódzki Wicekurator Oświaty p. Konrad Czyżyński.

Za wyróżnienie w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała p. Dyrektor.

Następnie uczniowie naszej szkoły przedstawili program patriotyczny. Uroczystość została zakończona wspólnym odśpiewaniem „Roty”.
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Września 1939 roku
w Dłutowie
ul. Główna 9, 95-081 Dłutów
tel. 44 634 05 24
szkola@dlutow.pl
GALERIA
Wróć do spisu treści